Dne 10.5. byly studentky 1. ročníku oboru Ošetřovatel z SOŠ a SOU řemesel KUTNÁ HORA se svými učitelkami na exkurzi v Dětském centru v Kolíně. Studentky se seznámily s fungováním centra a jeho službami. V rámci exkurze měly možnost si promluvit také s pracovnicemi Dětského centra- speciálními pedagogy, fyzioterapeuty a sociální pracovnicí. Nejvíce se zajímaly o možnosti uskutečnění odborné praxe v době studia a další možné spolupráce s Dětským centrem.

Zpět na výčet
DC Kolín - příspěvková organizace