O nás

Dětské centrum Kolín – centrum komplexní péče, p.o. je specializované zdravotnické zařízení zaměřené na péči o zdravotně znevýhodněné děti a celé rodiny.

Zřizovatelem centra je Krajský úřad Středočeského kraje.

Jsme poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Komplexní zdravotní péče v DC je zaměřena především na děti se závažným zdravotním postižení a na podporu rodin s postiženým dítětem. Péči zajišťuje tým odborných pracovníků: dětský lékař, fyzioterapeuti, dětské a všeobecné zdravotní sestry, speciální pedagogové, sociální pracovník, logoped, dětský psycholog.

Náš tým
Služby
DC Kolín - příspěvková organizace