navstevamlada

Druhé setkání s pracovníky DOMOV MLADÁ

Druhé setkání s pracovníky DOMOV MLADÁ proběhlo v jejich zařízení, které jsme si celé prohlédli.
 

Naše fyzioterapeutky, Šárku a Janu, zajímalo především pracoviště fyzioterapie. MUDr. Vašková navštívila své pacienty a mohla tak posoudit jejich chování v prostředí, ve kterém žijí.

Společně jsme se podívali do nově vybudovaného snoezelenu, čajovny a dílniček. Ředitelky obou organizací, Ing. Hálová z DC Kolín a Mgr. Palánová z DOZP Mladá, se jednoznačně shodly na potřebě užší spolupráce. Projednaly některé návrhy a domluvily se, že na podzim začnou pracovat na jejich přípravě a uvedení do provozu.

Těšíme se na budoucí spolupráci, která povede k ještě lepší péči o naše klienty.☀