Dlouhodobá lůžková péče

Sociální pracovnice: Mgr. Soňa Pudilová
Tel.: +420 775 518 992
email: sona.pudilova@dckolin.eu

hlavní účel - poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách
dobrovolné pobyty dětem s těžkým zdravotním postižením, které potřebuje trvalý zdravotní dohled
léčebně preventivní péče dětem s dočasnými či dlouhodobými zdravotními problémy

péče dětem s kombinovaným postižením a se zvláštními potřebami, např.:

  • spastické i nespastické DMO (dětská mozková obrna), záchvatovitá onemocnění, postižení CNS (centrální nervový systém), vývojové a smyslové vady, genetické vady, stomie, apod.

péče týmu odborníků - lékař, zdravotní sestry a ošetřovatelky, fyzioterapeut, speciální pedagog a asistenti, sociální pracovník a další
nabízíme: fyzioterapii, bazální stimulaci, canisterapii, snoezelen, psychologickou léčbu, muzikoterapii, vzdělávání a logopedii

Připravujeme:
respitní - odlehčovací pobyty:

  • libovolná doba pobytu
  • péče pediatra a zdravotních sester
  • pravidelná rehabilitace/fyzioterapie a výuka se speciálními pedagogy a asistenty pedagoga