Dětská skupina

Poskytování pravidelné péče o dítě od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky.

Výchovu, rozvoj schopností, kulturní a hygienické návyky zajišťuje tým speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a zdravotní sestry.

Dětská skupina