Dětská skupina

Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Pudilová
Tel.: +420 775 518 992
email: sona.pudilova@dckolin.eu

Poskytování pravidelné péče o dítě od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky.
U předškolních dětí je nutné mít schválené individuální vzdělávání ve spádové mateřské škole.

kapacita 12 dětí
v případě naplněné kapacity je možné zaregistrovat se do pořadníku

provozní doba pondělí až pátek 7:00-16:00
celoroční provoz i v době letních prázdnin

denní aktivity: spontánní hra, didakticky cílené aktivity na rozvoj dítěte, pohybové aktivity, pobyt venku, odpočinek/spánek, výlety a mimoměstské aktivity

celodenní/celotýdenní docházka 1.500 Kč/měsíc
stravné 70 Kč/den

Dětská skupina