Služby

Poskytujeme Pomoc – Podporu – Péči rodinám a osobám pečujícím o děti se zdravotním postižením, a komplexní péči dětem, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci:

 

Služby:

 • Dlouhodobou lůžkovou péči dětem se zdravotním postižením
 • Ambulantní péči praktického lékaře pro děti a dorost
 • Ambulantní péči fyzioterapeuta
 • Zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí
 • Péči speciálního pedagoga a sociálního pracovníka
 • Péči dětského psychologa (pro děti umístěné v DC Kolín)
 • Logopedie (pro děti umístěné v DC Kolín)
 • Provoz dětské skupiny
 • Dětské centrum

Zdravotní služby

Vycházíme maximálně vstříc individuálním potřebám dětí se zdravotním postižením

 • Dětské centrum
 • Dlouhodobá lůžková péče
 • Praktický lékař pro děti a dorost
 • Fyzioterapie

Podpora rodinám

Doprovázíme rodiny a osoby pečující o dítě se zdravotním postižením a specifickými potřebami v jejich nelehké situaci.

POMOC s orientací v nových informacích

PODPORA stabilizace rodiny

PÉČE o pacienta ve zdravotnickém zařízení nebo v domácím prostředí

Organizujeme edukační, zácvikové a diagnostické pobyty rodin, setkávání rodin s postiženým dítětem, semináře, přednášky.

Dětská skupina

Poskytování pravidelné péče o dítě od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky.

Výchovu, rozvoj schopností, kulturní a hygienické návyky zajišťuje tým speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a zdravotní sestry.

Dětské centrum a jeho služby v obraze
Praktický lékař pro děti a dorost
Lůžková péče v Dětském centru Kolín