Podpora rodinám

Doprovázíme rodiny a osoby pečující o dítě se zdravotním postižením a specifickými potřebami v jejich nelehké situaci.

POMOC s orientací v nových informacích

PODPORA stabilizace rodiny

PÉČE o pacienta ve zdravotnickém zařízení nebo v domácím prostředí

Organizujeme:

  • edukační pobyty
  • zácvikové a diagnostické pobyty rodin
  • setkávání rodin s postiženým dítětem
  • semináře
  • přednášky