Zdravotní služby

Vycházíme maximálně vstříc individuálním potřebám dětí se zdravotním postižením

Proto se zde nachází:

  • Dětské centrum
  • Dlouhodobá lůžková péče
  • Praktický lékař pro děti a dorost

Zajišťujeme preventivně-léčebnou péči pro děti a dorost do 19 let, aplikaci standartního i nadstandartního očkování a odběry biologického materiálu.

Lékářka: MUDr. Marcela Vašková
Zdravotní sestra: Barbora Marušková
Telefon: + 420 321 720 140
Email: barbora.maruskova@dckolin.eu

Před návštěvou ordinace se objednejte na telefonním čísle +420 321 720 140. Pondělí až středa od 9:00 do 12:00 a čtvrtek od 12:00 do 15:00.

Smluvní pojišťovny: 111 VZP, 201 VoZP, 205 ČPZP, 207 OZP, 209 ZPŠ, 213 RBP, 333 pVZP

  • Fyzioterapie

Provádíme:

kontrola psychomotorického vývoje dítěte a jeho prevence (kineziologický rozbor)
instruktáž v manipulaci s dítětem, režimová opatření, terapii dětí s ortopedickými vadami (VDT, skolióza, ortopedické vady nohou, apod.)
zmírnění nebo eliminace bolestí hlavy a pohybového aparátu
terapie dětí s neurologickými dg. (predilekce, KISS sy, opožděný nebo nesprávný motorický vývoj, děti se zdravotním postižením, DMO)
kompenzace jednostranné sportovní činnosti
terapie po úrazech
vyšetření plosek nohou na přístroji PodoCam (ortopedické vady nohou, asymetrie stoje, vbočené kotníky, plochonoží) hrazeno pojišťovnou - kód 21017

Terapie:

akrální koaktivační terapie ACT - metoda na neurofyziologickém podkladě
Vojtova metoda
Bazální stimulace
senzomotorická simulace a stabilizace pohybového aparátu
elektroléčba - přístroj REBOX (kód - 21113)
tejpování
cvičení na balonech, Thera-bandy, apod.

Fyzioterapeutka: Šárka Ječmínková, DiS.
Telefon: +420 321 671 545
Email: sarka.jecminkova@dckolin.eu

Objednávání pondělí a středa 8 - 14h

Smluvní pojišťovny: 111 VZP, 201 VoZP, 211 ZPMVČR, 207 OZP, 209 ZPŠ, 213 RBP, 333 pVZP