vizualizace_4

Přístavba objektu "CENTRUM REHABILITAČNÍ A RESPITNÍ PÉČE"

S radostí oznamujeme, že od 20. května začínáme projektovat přístavbu objektu "CENTRUM REHABILITAČNÍ A RESPITNÍ PÉČE". Tento nový objekt bude poskytovat specializované služby pro děti se zdravotním znevýhodněním – tělesným, mentálním a kombinovaným.

Naším cílem je pomoc, podpora a péče o rodiny, které se starají o děti se zdravotním znevýhodněním. V novém centru nabídneme širokou škálu služeb, včetně doprovázení rodin, zdravotní péče, intenzivní rehabilitace, ortopedagogiky a dalších návazných služeb.

Součástí projektu je také revitalizace zahrady, která bude sloužit našim budoucím klientům jako bezpečné a podnětné prostředí pro rehabilitaci a odpočinek.

Sledujte naše stránky a Facebook pro další informace a aktuality o průběhu přístavby a rozšiřování našich služeb.

vizualizace_1
vizualizace_3
vizualizace_2
projekt_zahrada